Od czego zależy cena tłumaczenia zwykłego i przysięgłego?

Od czego zależy cena tłumaczenia zwykłego i przysięgłego?

Dalsze informacje o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na firmy z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Każdego dnia biura tłumaczeń realizują multum specjalistycznych i zwykłych tłumaczeń na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, iż online bez problemu da się wyszperać bezpłatne platformy oferujące translację, długo jeszcze nie dorównają one zawodowym tłumaczom, bo skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko koniecznością, przykładowo jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób zastanawia się, jak z grubsza oszacować koszt przekładu. Od czego wobec tego zależy cena tłumaczeń?

Okoliczności wpływające na finalną cenę tłumaczenia

Na to ile docelowo będzie kosztowało cię tłumaczenie tekstu wpływ mają wypunktowane niżej elementy:
1. Język, na który bądź z którego chcemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (włoski, portugalski) albo germańskich (angielski, szwedzki) będzie na ogół tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków słowiańskich (np. ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego).
2. Kierunek translacji. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest zwyczajowo o kilkanaście procent tańsze niż translacja na język obcy.
3. Poziom trudności tłumaczenia albo zagadnienia, których dotyczy dokument. Przekład kontraktów handlowych, opracowań medycznych czy prac dyplomowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla danej branży, ale także odpowiednią wiedzę, żeby poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie groźnych w skutkach pomyłek.
4. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “na już” musimy szykować portfel na większy wydatek.

Tłumaczenie zwykłe a uwierzytelnione

Należy zaznaczyć, iż przekład wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo akt ślubu lub świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia kursu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczęcią ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym zaznacza czy przekład wykonano z oryginału, odpisu bądź kopii, a także przypisuje mu oddzielny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli zazwyczaj określają stały cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku konieczności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]