Ochrona osób i mienia, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim

Kraków PFRON, ochrona osób i mienia Kraków

Form zabezpieczania osób oraz mienia jest całe mnóstwo. Jedną z nich jest postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji zdecydowanie najczęściej decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Przybywa także osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto zdecydować się na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można także wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia z pewnością utrudnią włamywaczom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także klientom oraz znajdującym się w nich pracownikom, można zagwarantować, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć najróżniejsze zadania. Mogą oni objąć chroniony obszar obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – plusy dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić naprawdę wysokie kwoty.

Dane adresowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]