Rodzaje kontenerów na odpady

kontenery na odpady, kontenery na śmieci

Nie wszystkie odpady powinny być wyrzucane do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które powstają w trakcie różnych renowacji i prac budowlanych, a także odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć problemy powiązane z gromadzeniem oraz przewozem śmieci. Aby ich uniknąć, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do przechowywania i przewozu gruzu, opakowań, starych mebli i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są też kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla których firm?

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Pośród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one swoim klientom, a po napełnieniu transportują do miejsca legalnego ich przechowywania bądź utylizacji.

Dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]