Znaki BHP – jakie rodzaje są dostępne?

znaki BHP, tabliczki informacyjne

W Polsce obowiązują wyjątkowo dokładne przepisy BHP. Ich przestrzeganie gwarantuje poczucie bezpieczeństwa oraz sprawia, że prawdopodobieństwo różnorodnych zagrożeń staje się niezwykle rzadkie. Obecnie przepisy BHP zwracają uwagę na konieczność odpowiedniego znakowania budynków. Tym samym dbałość o właściwy montaż znaków BHP jest aktualnie bardzo istotna. Kiedy stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę mają do spełnienia?

Na ten moment znaki BHP umieszcza się na przeróżnych budynkach. Chodzi przede wszystkim o zakłady pracy, biurowce, jak również przedszkola czy szpitale, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to między innymi oznaczenia takie jak instrukcje BHP mające charakter ogólny czy przepisy dotyczące reguł postępowania w momencie pożaru czy innego typu niebezpieczeństwa. Do znaków BHPwyróżniających się dużym znaczeniem zaliczane są także instrukcje mówiące postępowaniu z odpadami medycznymi, które umieszcza się w szpitalach. Jednym z naprawdę często stosowanych znaków BHP są tabliczki wyznaczające drogę ewakuacyjną. Chyba nie znajdziemy osoby, którą należy przekonywać o tym, jak bardzo duże znaczenie ma poprawne oznaczenie drogi do ewakuacji. To ona jest wykorzystywana w sytuacji, gdy w budynku będzie miało miejsce jakieś zagrożenie, chociażby wybuchnie pożar. Znaki BHP można także zobaczyć na różnych mechanizmach, które awaria wykluczyła z użytkowania – odnosi się to m. in. wind. Znaki BHP powszechnie użytkowane są także w przemyśle. Stosuje sięwówczas szereg znaków o charakterze ostrzegawczym , ale też znaki nakazu i zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je produkuje?

Stosowane dzisiaj znaki BHP są zawsze wytwarzane z trwałych materiałów, które bardzo dobrze znoszą złe warunki atmosferyczne. Zazwyczaj jest to wysokogatunkowe PCV. Dzięki temu znaki BHP mogą być umieszczane nie tylko wewnątrz budynków, ale również na zewnątrz. Nawet po długim użytkowaniu nie tracą one swojego świetnego wyglądu i – co niezwykle ważne – nadal pozostaną czytelne. W wielu wypadkach pokrywane są również materiałem fluorescencyjnym, za sprawą którego są one zauważalne także po zapadnięciu zmroku. Montaż znaków BHP jest prosty każdy.

Dane adresowe:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]