Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Skieruj się na flobo.io, aby uzyskać informacje o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. W takim wypadku urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nie pojawienie się na rachunku należności w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm nieraz znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszeni kilkukrotnie monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za dostarczone produkty bądź zrealizowane usługi. Gdy takie przypadki zdarzają się regularnie, nawet bardzo dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w ustawowym terminie i finalnie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył razem z podatkiem dwóch milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta zapłaty. Z uwagi na wskazany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość naszych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym jeśli sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Wymagane jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe sygnowanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi odradzają średnim przedsiębiorstwom metodę kasową?

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Na ogół powodem tego jest po prostu problem z ciągłym kontrolowaniem wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich śledzenia, aby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm wysyłających co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Lecz już przy kilkudziesięciu fakturach nadzorowanie wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem i redukcję niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]