Co warto wiedzieć o wystawianiu not księgowych?

nota księgowa na 40 euro

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności trafia na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Jeszcze dekadę temu był to ogromny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków procedury upominawczej czy wystawiać bezzwłocznie?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może natomiast wystawić notę na 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Warto wspomnieć, że taką notę można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, w dodatku bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Wypada jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie naruszy budowanych często przez wiele lat dobrych stosunków biznesowych. W końcu poślizg w przelaniu należności za fakturę może być kwestią prostego niedopatrzenia bądź krótkotrwałych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego rozmyślnym zabiegiem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro znajdziesz online

Kiedy wierzyciel pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące regulacje mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności w firmach, która wyposażona jest również w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]