Automatyzacja procesów w firmie – tania windykacja z robotem Flobo

Automatyzacja procesów w firmie – tania windykacja z robotem Flobo

Automatyczna windykacja. Zdobądź więcej szczegółów.

Jest mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez windykację długu. Choć termin ten większości ludzi negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w trakcie którego podejmuje się w stosunku do dłużnika szereg czynności dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu wniesienia opłaty. Gdy ta metoda windykacji będzie nieskuteczna, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje taką samą ilość paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie będzie uiszczona w wyznaczonym terminie z pewnością wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu księgowania przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje także opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od klienta, ale w razie wykrycia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może skonfigurować indywidualne scenariusze działań podejmowanych wobec opieszałych kontrahentów, określając m.in. odstęp czasu między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, kolejnymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 euro, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, pod warunkiem, iż wspomniane powyżej kroki będą nieefektywne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie skutkuje również ogromną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]